```````

           Harkema          8-6-2018
Amateurs

1

Joakim Zuidema

DOKKUM

2

Hylke Wijnsma

LEEUWARDEN

3

Gerard Haasjes

STAPHORST

4

Arthur Helder

OMMEN

5

Bert Lip

HARDENBERG

6

Frank Wierstra

BURGUM

7

Jan Terpstra

DRACHTEN

8

Adriaan Botma

DRIEZUM

9

Sipke Zijlstra

BURGUM

10

Harko Kievit

LEEK

11

Carlo Cesar

APELDOORN

12

Cor Visser

MUNEIN

13

Jack Kuper

DOKKUM

14

Eelke Nikkels

GRONINGEN

15

Niek Geerts

ASSEN

16

Kars Eekema

DRONRIJP

17

Dion Koot

STEGGERDA

18

Barry Porsius

LELYSTAD

19

Egon Nanninga

LELYSTAD

20

Jos Bouw

BOVENSMILDE

21

Johnny de Harder

LELYSTAD

22

Hans Groenhoff

GRONINGEN

23

Kevin van der Horst

STAPHORST

24

Hidde Punter

SNEEK

25

Daniel Elzinga

OPENDE

26

Martin de Vries

HEERENVEEN

27

Sent Tissingh

GRONINGEN

28

Jasper Witteveen

BURGUM

29

Tsjomme Ozinga

HEERENVEEN

30

Thijs Willem van der Vegt

ASSEN

31

Mark Ten Cate

GRONINGEN

32

Richard Bultema

WINSCHOTEN

33

Rein Schiphof

SINT ANNAPAROCHIE

34

Harmen Dijkstra

GRONINGEN

35

Martein Akse

HEERDE

36

Martin Bruining

SNEEK

37

Berend Slagter

PEIZE

38

Jan Durk Canrinus

HALLUM

39

Han Peeneman

HOOGEVEEN

40

Jacob Ekema

VEENDAM

41

Chris van der Vegt

ASSEN

42

Paul Veldhuis

URETERP

43

Gerdin Boelens

GRONINGEN

44

Matthijs de Vries

LEEUWARDEN

45

Timon van der Wal

GRONINGEN

46

Harold Piersma

NOARDBURGUM